Company Profile

 

รับเหมาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน สถานีไฟฟ้าแรงสูง ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงงานปรับปรุงอาคาร ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 : 2015 โดยมีนโยบายคุณภาพ “มุ่งมั่นสร้างสรรค์ งานก่อสร้างอย่างมีคุณภาพ ถูกหลักวิชาชีพ ซื่อตรง พัฒนาไปกับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง” ซึ่งบริษัทมีประสบการณ์ในการก่อสร้างมากกว่า 15 ปี

ทำไมต้องเรา
Why D.B.T. Engineering Co., Ltd.
image
ก่อสร้างอย่างมีคุณภาพ ถูกหลักวิชาชีพ ซื่อตรง พัฒนาไปกับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
image
รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 : 2015
image
ประสบการณ์ในการก่อสร้างมากกว่า 15 ปี
Powered by MakeWebEasy.com